Byosen (scanning)

Byosen är med andra ord: sjukdomslinje' och det är därför man scanna kroppen först innan man börjar med en Reiki behandling(inte med distansreiki).

Jag har förmågan att vara klärfoajant' betyder att jag ser/känner ändringar i kroppen energifällt/auran.Området som behöver healing kommer jag på detta vis att upptäcka.

Du behöver inte säga något under behandlingen men det står fritt att göra.Jag pratar bara efter behandlingen med dig om vad jag har upptäckt!

Beslutar du om att göra en Reiki behandling kan vi det planera direkt efter behandlingen.