Energiportar!

Kroppen har hundratals chakran men vi pratar nu om 7 huvudchakra och befinner sig längs vårt ennergikanal(ryggrad).Dessa energiportar går som konar tvärs igenom kroppen och snurrar när de är i balans.

Obalans orsaker eller leder till blockeringar,psykiska och fysiska sjukdomar!

Jag använder en pendel för att se vilken av de chakran har obelans.

Balanceringen sker med reiki stenar placerad på olika chakran,meditation sätts igång såsom Reiki energi börjar flödas.

Efter behandlingen pratar vi en kort stund och planerar en eventuellt nästa möte vid behov!