Auran(astral kropp)

Aura är vårt energifält som Theosofin och alternativmedicinen anser som finns allt levande.Så har vi den fysiska kroppen som är omgiven och strålar ut några centimeter från kroppen(eteriskakropp)sen har vi den astrala och den andliga eller kausala kroppen.Auranreagerar på impulser från omgivningen,växlingar i tankar,känslor och fysikt välmående!

Den astrala kroppen sträcker sig 30 com utanför kroppen och står i förbindelse med individens känslomässiga tillstånd.Vi känner då andra människörs vibrationer och stämning.

Den andliga kroppen udvidga från 1 mtr tom flera 100 meter och berör personens andliga utveckling.

Grundfärger i auran är: Rött,Orange,Gult,Grönt,Blått,Indigo/mörk violet och ljus lila vitt.De färgerna kommer från våra Chakran eller energifält som vi har i auran.

En tillfällig blockering eller obelans i ett chakra ger också obelans i färgerna!